BIOLOGIA - wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie nauk przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych

BIOLOGIA - wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie nauk przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 - Podstawa programowa i programy nauczania biologii i materiały dla nauczycieli - Testy z biologii online - Serwisy, portale internetowe - Przykładowe scenariusze zajęć biologii w szkole ponadpodstawowej - Zajęcia zdalne z biologii - scenariusze i inne materiały edukacyjne