Skip to content
2 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Hướng dẫn cách dùng hàm trừ với Excel

Excel là một trong những phần mềm văn phòng phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để quản lý và phân tích dữ liệu. Để thực hiện các phép tính trừ trong bảng tính của mình, Excel cung cấp cho người dùng một hàm tính toán đơn giản và hiệu quả - đó là hàm trừ. Hàm trừ là một trong những hàm tính toán cơ bản nhất trong Excel, được sử dụng để trừ một giá trị từ một giá trị khác. Nó có thể được sử dụng để tính toán sự khác biệt giữa hai giá trị hoặc để trừ đi một giá trị cố định từ một ô hoặc một chuỗi các ô khác nhau.

Items