Skip to content
3 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

07 - Ondersteun bij moeilijke opdrachten

Wanneer leerlingen opdrachten nog niet zelfstandig aankunnen, is ondersteuning van de leerkracht noodzakelijk.

Items