Skip to content
17 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 wskazuje na obowiązek wspomagania wychowawczej roli rodziny przez szkoły. Jednocześnie podkreśla wagę rozwijania empatii i postaw prospołecznych u uczniów, jako sprawności czynienia dobra. Wskazuje też na dokonywanie rzetelnej diagnozy potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, niezbędnej do opracowania programu wychowawczo – profilaktycznego adekwatnego i odpowiadającego na potrzeby i problemy środowiska szkolnego. Dobra współpraca z rodzicami jest konieczna, by osiągnąć zadowalające efekty w tych obszarach.

Items