Skip to content
10 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022

CZYTANIE DLA POKOJU W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, który postanowiliśmy nieco skrócić do „Czytanie dla pokoju”. https://biblioteka.pl/artykul/Miedzynarodowy-Miesiac-Bibliotek-Szkolnych-2022/11743

Items