SER JOAN FUSTER. ANTOLOGIA DE TEXTOS FUSTERIANS: ANTOLOGIA DE TEX TOS FUSTERIANOS leer el libro