Wakelet Logo

Ден на дигитално учење

Во деновите на дигитално учење ги промовираме отворените образовни ресурси од кои се здобиваме со знаења и се подготвуваме за натпревари по физика и ги развиваме ИКТ вештините.