Skip to content
27 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Нека позитивна стручно-методичка искуства у реализацији наставе математике на даљину, Државни семинар ДМС 2021.

Пред нама је колекција изабраних примера стручно методичких приступа у свакодневној настави математике на даљину. Позвани смо да у њеном обликовању учествујемо тимски, као учесници онлајн Државног семинара ДМС, 20.02.2021.године.

Items