Skip to content
22 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami

Kształcenie zawodowe – służy nabywaniu kompetencji profesjonalnych, niezbędnych w pracy zawodowej, a więc wiedzy, umiejętności i właściwości osobowych niezbędnych do wykonywania działalności zawodowej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Formy_kszta%C5%82cenia

Items