Skip to content
2 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Hướng dẫn đánh số trang với Word

Trong công tác và học tập, việc đánh số trang, đánh số chương hoặc đánh số những mục trong tài liệu là điều phải thiết để mô tả tài liệu một cách giỏi và dễ đọc. Word 2016 là một trong những công cụ xử lý văn bản rộng rãi nhất hiện nay, cung ứng đa dạng tính năng hữu dụng cho việc đánh số trong tài liệu. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp đánh số trong Word 2016 sở hữu 100 text khác nhau. Bắt đầu từ các cách đơn thuần nhất tới các bí quyết phức tạp hơn, chúng ta sẽ khám phá và sắm hiểu cách tùy chỉnh những kiểu đánh số thích hợp sở hữu nhu cầu của từng tài liệu.

Items