Skip to content
2 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Bộ lọc trong Excel được sử dụng như thế nào?

Bộ lọc trong Excel, hay còn gọi là Bộ lọc Tự động trong Excel – AutoFilter, là 1 cách nhanh gọn để hiển thị thông tin ảnh hưởng tại 1 thời điểm một mực và xóa các dữ liệu ko thúc đẩy khác. Bạn mang thể lọc hàng trong trang tính Excel bằng giá trị, bằng định dạng hay bằng điều kiện. Sau khi dùng bộ lọc, bạn mang thể sao chép, chỉnh sửa, tạo biểu đồ hay in chỉ các hàng được hiển thị mà không cần cần sắp xếp lại đa số danh sách. Các mẫu bộ lọc khác nhau trong Excel sở hữu tính dòng trừ lẫn nhau. Ví dụ, bạn sở hữu thể lọc 1 cột xác định theo giá trị hay theo màu sắc ô, nhưng không thể theo cả hai mẫu được. Để có kết quả chính xác, đừng hài hòa những loại dữ liệu khác nhau trong cộng một cột bởi vì chỉ sở hữu 1 mẫu bộ lọc với tác dụng cho mỗi cột thôi. Nếu một cột cất phổ biến loại giá trị, thì bộ  lọc sẽ được thêm vào theo dòng dữ liệu xuất hiện đa dạng nhất. Ví dụ, ví như bạn lưu chữ sô trong một cột xác định nhưng rất nhiều chữ số được định dạng như ký tự, thì bộ lọc ký tự sẽ hiển thị cho cột đấy chứ ko phải bộ lọc chữ số.

Items