Skip to content
13 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Podnoszenie jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielonego uczniom w przedszkolu i szkole

Każde dziecko w Polsce ma prawo do edukacji zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, realizowanej wspólnie z rówieśnikami. Nauczyciele umożliwiają uczniowi jego pełny rozwój, poczucia godności i własnej wartości. Dają wszystkim uczniom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwość rozwijania ich osobowości, talentów i kreatywności, zdolności umysłowych i fizycznych.

Items