Skip to content
75 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Matematyka - wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie nauk przyrodniczych w szkołach ponadpodstawowych.

Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021 - Podstawa programowa, programy nauczania matematyki i materiały dla nauczycieli - Portale i serwisy internetowe - Sprawdziany, klasówki i testy, powtórki do matury, arkusze maturalne - Narzędzia, programy - Scenariusze zajęć - Zdalne lekcje

Items