Skip to main content
Wakelet Logo
Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

8 items

Wychowywanie dzieci jest jednym z największych życiowych wyzwań dla rodziców. Poza własnym doświadczeniem, rodzice najczęściej nie mają żadnego przygotowania. W tym kontekście staje się jasne, że wsparcie rodziców przez szkołę w wychowaniu ich dzieci może okazać się przydatne w każdej rodzinie. Zadaniem szkoły powinno być umożliwienie rodzicom poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju dziecka i jego wychowania. Podjęcie przez szkołę działań zmierzających do udzielenia rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dziecka niesie za sobą szereg bezpośrednich korzyści dla dziecka, rodzica i szkoły.