Skip to content
95 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Wędrówki ptaków

Wędrówki ptaków – zjawisko przemieszczania się ptaków między dwoma obszarami spowodowane zmianami warunków atmosferycznych i co za tym idzie niedostępnością pokarmu. Kolekcja materiałów: informacje i ciekawostki, artykuły i mapy, audycje radiowe, multimedia, scenariusze, karty pracy, kalendarium świąt.

Items