Skip to content
29 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Projekt edukacyjny

Metoda projektów – jedna z metod nauczania, zaliczana zwykle do metod praktycznych, rzadziej do metod aktywizujących. Metoda ta polega na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. W kolekcji: - o metodzie, - przykłady, - materiały uzupełniające.

Items