Collection cover image

Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

W kolekcji materiały obejmujące zagadnienia: - relacje w edukacji zdalnej, - komunikacja i angażowanie, - motywacja w zdalnym nauczaniu, - psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej.