Skip to content
33 items
Activating this element will cause content on the page to be updated.

Łamańce językowe

Łamaniec językowy to nic innego jak trudna do wymówienia fraza. Może opierać się na podobnych, a jednak odmiennych fonemach (np.: s [s] oraz sz [ʃ]), specjalnej konstrukcji, np. grze słów lub innych właściwościach języka.

Items